Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som gjør at du er sikret inntekt i alderdommen. Alderspensjon kan du starte å ta ut etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha høy nok opptjening.Alderspensjon er et sosialt gode som mange land gir innbyggere som har oppnådd en viss alder. De land som ikke har slike ordninger, eller har ordninger med svært lav kompensasjonsgrad, opplever ofte stor sosial nød blant sine eldre innbyggere. Ettersom det fødes færre barn og levealderen stadig øker, er det blitt innført ny fleksibel alderspensjon i Norge fra 2010.