Privat tjenestepensjon

Film – Privat tjenestepensjon

Hva er Privat tjenestepensjon

Alle arbeidstakere har krav på en tjenestepensjonsordning. Jobber du i privat sektor har du en såkalt obligatorisk tjenestepensjon. Det finnes to typer tjenestepensjonsordninger: det ene er innskuddspensjon og det andre er ytelsespensjon.