Alderspensjon fra folketrygden

Film – Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

Alderspensjon fra folketrygden utgjør den nederste delen av pyramiden. Her er det tre begreper man ikke kommer utenom. Det er pensjonsopptjening, pensjonsbeholdning og levealdersjustering.