Ordliste – alderspensjon

AFP AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en pensjonsordning for arbeidstakere som har fylt 62 år og som jobber innenfor et område med tariffavtale om AFP. Det er forskjell på AFP i offentlig og privat sektor. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning mellom 62 og 67 år som…

Les mer

Tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor være omfattet av en tjenestepensjonsordning. Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for…

Les mer

Krigspensjon

Krigspensjon er en kompensasjon for nedsatt arbeidsevne på grunn av skader som følge av krigen 1939-45. Hvem kan få krigspensjon? Du kan ha rett til krigspensjon hvis du har fått men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen…

Les mer

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Ny AFP fra 1. januar 2011: AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon gitt at…

Les mer